Забрзано стареење и стрес

Научниците докажале дека поради присуство на хроничен стрес во организмот доаѓа до забрзано стареење.Успешното регулирање на стресот е основа на "антиејџинг" медицината...

Стрес и карцином

Хроничниот стрес и трауматските настани во животот го "рушат" имунитетот.Научниците докажале дека под нивно дејство имунолошкиот систем дозволува појава и ширење на карцином...

Форум – Дали живееме во стрес

Дали живееме под стрес? Колку е стресот присутен во секојдневието? Што се најчестите причини за стрес денес? Членовите на Антистрес клуб дискутираат во клупскиот форум...


позитивен тренинг

ПОЗИТИВНИОТ ТРЕНИНГ претставува аудио-визуелна програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за инсталирање на позитивни мисловни (позитивна визуелизација) и енергетски содржини во вашиот организам. Таа е воедно и ефикасна терапевтска стрес-менаџмент програма наменета за ресетирање на когнитивните последици од стресот, кои вообичаено се создаваат во вид на негативни мисли и ментални ставови. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате позитивни ефекти врз вашиот ум и тело, пропратени со ослободување на ендрофин во организмот.

Оваа програма е резултат на повеќе од дваесетгодишна негова успешна примена на полето на стрес-менаџментот. Воедно, таа преставува напреден модел на интерактивните програми за самопомош, како и интегративен дел од спектарот на стрес-менаџмент програми. Оваа програма би требало да се надгради врз базичниот тренинг за стрес-менаџмент.

Употреба

ПОЗИТИВНИОТ ТРЕНИНГ е наменет за третирање на негативните последици од стресот врз процесот на мислењето (идеацијата итн.), перцепцијата (препознавањето), антиципацијата (предвидувањето) и позитивната визуелизација (внатрешните слики). Ваквите негативни содржини треба да бидат репроцесирани и заменети со позитивни заради враќање на здравата и ефикасна когниција.

ПОЗИТИВНИОТ ТРЕНИНГ се користи во стандардна програма два пати дневно, па еднаш дневно во првите две-три недели, потоа два пати неделно и еднаш неделно во следните неколку недели, па по потреба.

Процедура

За успешна примена на ПОЗИТИВНИОТ ТРЕНИНГ потребно е внимателно следење на упатствата кои во себе ги содржи самата аудио-визуелна програма. Препуштете им се со полна концентрација и уживајте!

Напомена

Оваа програма е така креирана да не може да биде штетна за корисникот. Но, поради почитувањето на клинички докажаните принципи на превенцијата, таа не се препорачува за индивидуи кои страдаат од функционални мозочни растројства (епилепсија, под дејство на дроги, интоксикација, исцрпеност итн.), психотично растројство и кои во моментот чувствуваат психичка растроеност, негативизам или тешкотии во вниманието.

Согласност

Се согласувам да ги следам упатствата, процедурите и напомените кои се однесуваат на ова програма за интерактивна самопомош и прифаќам да постапувам според нив.


Цена: 150 ден.

Цена: 2000 ден.
Цена: 500 ден.

Што е тоа стрес?

Дали, колку и кога е опасен?

Информирајте се правилно за стресот и стресните последици!

Колку сте под стрес?

Колкава ви е склоноста и ризикот кон стресни пореметувања во моментов?

Дали сте анксиозен, депресивен?

Имате ли панични напади?

Тестирајте се бесплатно!

Сакате да научите како да го регулирате стресот?

Одберете го вистинскиот програм за самопомош!

Имате потреба од стручен совет?

Советувајте се он-лајн!

Сакате да учествувате во заштитени групни дискусии?

Бидете учесник на клупскиот форум!

Имате потреба од достап до специјални програми за регулирање на стресот и стресните последици?

Станете член на Антистрес Клуб!

Сакате неограничен месечен пристап до аудио-визуелните програми?

Станете член на Антистрес Клуб!